[Cơ Từ] 12- Trở về

Khi Cơ Từ quay lại gần kết giới đã thấy Đế Giang đang rạp cánh nằm trên đất, bộ dạng ủ rũ. Lục Ngô và Phù Hề đang tranh luận gì đó, mặt cả hai đều nghiêm trọng như sắp cãi nhau tới nơi. "Ta đã trở lại." Cơ Từ thản nhiên nói. Đế Giang … Continue reading [Cơ Từ] 12- Trở về

Advertisements

[Cơ Từ] 11- Đào Ngột

Cơ Từ nhìn theo hướng Phù Hề chỉ, phát hiện một đám khí tím đang ngưng tụ. "Xem ra Côn Ngô Sơn Đào Ngột muốn nói chuyện trực tiếp với ngài rồi." Lục Ngô nhìn thủy kính đang ngưng tụ, đứng sau lưng Cơ Từ phòng bị. Có lẽ vì bản thân là thú khai … Continue reading [Cơ Từ] 11- Đào Ngột