Đam mỹ

Trọng sinh:

Cơ Từ- (Tô Cảnh Nhàn): Tự linh sư, huyền huyễn, hiện đại, chủ thụ,…

Biến thân tình nhân (Lâm Ca): thụ trọng sinh, hiện đại, trúc mã,…

Trọng sinh chi nếu không có em. (Vô Lương Thứ Vị): hiện đại, ngụy huynh đệ, niên hạ,…

Advertisements