[Cơ Từ] 12- Trở về

Khi Cơ Từ quay lại gần kết giới đã thấy Đế Giang đang rạp cánh nằm trên đất, bộ dạng ủ rũ. Lục Ngô và Phù Hề đang tranh luận gì đó, mặt cả hai đều nghiêm trọng như sắp cãi nhau tới nơi. "Ta đã trở lại." Cơ Từ thản nhiên nói. Đế Giang … Continue reading [Cơ Từ] 12- Trở về

Advertisements

[CMHX703] 4

Đến thời điểm này cả hai bên đều đã lên tiếng, câu chuyện cuối cùng cũng đến hồi kết. Dù kết quả không rõ ràng gì mấy. Hai tuần sau dư luận không còn ầm ĩ như trước, nhưng quan hệ của Lạc Thần với Hạ Chương vẫn còn không ít thảo luận và suy … Continue reading [CMHX703] 4